Våra viktigaste frågor - Sverigedemokraterna Ulricehamn

Våra viktigaste frågor

Ansvarsfull invandringspolitik

Vi vill förbättra invandringspolitiken genom att resurser inriktas på att hjälpa människor på plats i sina hemländer istället för fortsatt massinvandringspolitik. På det sättet kan vi rädda fler liv, komma tillrätta med splittringen och utanförskapet i samhället samt frigöra ekonomiska resurser i statens budget till förbättrad välfärd och omsorg. Läs mer om vår invandringspolitik.

Krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där medborgarna känner en samhörighet och därigenom en naturlig tillit till sina medmänniskor, rättsväsende och lagstiftare. I vårt Sverige står straffen i rimlig proportion till det begångna brottet och straffen är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen. I vårt Sverige står brottsoffren och inte brottslingen i centrum inom brottskämpningen. Läs mer om vår kriminalpolitik.

En trygg och värdig ålderdom

Sverigedemokraterna vill avskaffa den straffbeskattning som idag råder av pensionärerna. Vi vill se en utveckling där våra äldre kan känna trygghet i vardagen på ålderns höst. Där pensionen räcker till och vården sker enligt värdiga former. Vi vill verka för en politisk debatt där även de äldres situation hamnar högt upp på agendan. Vår förhoppning är att Sverige ska kunna bli världens tryggaste land att åldras i. Läs mer om vår politik ”Partiet för en värdig ålderdomen”