Med anledning av den senaste tidens händelser! - Sverigedemokraterna Ulricehamn

Med anledning av den senaste tidens händelser!

Vi har de sista dagarna upplevt en våg av händelser som vittnar om en oerhörd brist på respekt för människor. I detta avseende syftar vi på den våg av anlagda bränder som, enligt vad det verkar, inte kan avfärdas enbart som en slump.
Oavsett vem eller vilka förövarna är, är dessa handlingar fullständigt oacceptabla!
Att agera på detta sätt vittnar inte enbart om ett otroligt dåligt omdöme utan vad som är många gånger viktigare, det vittnar om ett moraliskt förfall.
Sverigedemokraterna Ulricehamn anser att detta agerande är fullständigt oacceptabelt och oförsvarbart och tar med avsky avstånd från allt sådant agerande!
Att vända sin frustration till att bränna ner byggnader vittnar om att man inte bara saknar förmåga att hantera sina känslor av frustration, man saknar dessutom förmåga att kanalisera sina känslor åt rätt håll.
Sverigedemokraternas BESTÄMDA uppmaning är att ALLTID verka inom lagens ram, med respekt för demokrati och människor!
Vi måste tillåta varandra att ha olika åsikter och vi måste respektera dessa även om vi tycker olika!
Sverigedemokraterna Ulricehamn vill med detta mana till lugn och uppmana alla till att verka för respekt gentemot varandra.
Mattias Bengtsson (SD)
Niclas Sunding (SD)
Aila Kiviharju (SD)
Pascal Andren (SD)
Andreas Bäckman (SD)
Eric Östman (SD)
Alf Flodin (SD)
Stig Bernhardsson (SD)
Peter Nilsson (SD)
Sara Lindwall (SD)