Välkommen till

SD Ulricehamn

Det här vill vi

Sverige ska bli bra igen. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. För att lösa utmaningarna som Sverige står inför arbetar Sverigedemokraterna fram politik på nationell, regional och kommunal nivå. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

En omsorg du kan lita på

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare, därför ska alla som arbetar inom välfärden kunna kommunicera på svenska. Det är viktigt för patientsäkerheten och patienternas känsla av trygghet. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö genom att flytta schemaläggningen från central schemaläggning till att personalen själva lägger schemat, göra om nattskiften till 10-timmars skift, skapa goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå genom att göra personalen delaktig i sin anställning.

Ulricehamn behöver en skola som fungerar på riktigt

Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. Vi vill att elever som regelbundet stör studieron skall lyftas ur ordinarie undervisning och få den hjälp de behöver på en resursskola. Resursskolan arbetar med en individanpassad undervisning för stökiga elever och på så vis kan kommunen ge de skötsamma eleverna den studiero de behöver. Vi ser att det är otroligt viktigt att värna om landsbygdsskolorna från förskola och uppåt. Utan en fungerande skola är det svårt att motivera barnfamiljer att bo kvar i Ulricehamn.

Vi värnar landsbygden

Vi vill att hela Sverige ska leva, inte bara storstäderna. Därför vill vi att Ulricehamn ska utvecklas på ett sätt som bibehåller den vackra småstadsidyllen som staden är känd för men ändå så att staden kan växa. Stadens läge längs med riksväg 40 kombinerat med närheten till både Åsunden och Lassalyckan gör att både kommunikationen till och från Ulricehamn är enkel men också att staden har en naturskön närhet. Företagare, familjer och nyetableringar ska veta att de är välkomna och har ett hem i Ulricehamn.

Vi vill ha ett tryggt Ulricehamn

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. Lokalt vill vi skapa trygghetsskapande åtgärder så som kameraövervakning vid platser som polis och socialtjänst vet är extra utsatta. Ett annat exempel är att se över trafiksituationen vad gäller hastighet, farthinder med mera för att höja säkerheten då många av våra småsamhällen genomkorsas av större vägar. En annan åtgärd är att sätta upp mer belysning på våra gång och cykelvägar så att våra invånare även kan motionera under årets mörkare månader.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Sjuhärad